Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

a) ; b) \(5-\frac{14}{3}\); c) \(\frac{37}{12}- 3\)

Bài làm:

Số tự nhiên viết dưới dạng phân số có mẫu là 1 nên ta có:

a)

b)

c)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021