Giải bài Hàng và lớp

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hàng và lớp. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Lớp đơn vị: bao gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Lớp nghìn: bao gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 11 - sgk toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải câu 1 Bài Hàng và lớp

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 11 - sgk toán 4:

a) Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783.

b) Ghi giá trị của chữ số 7 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Số38 75367 02179 518302 671715 519
Giá trị của chữ số 7700

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 12 - sgk toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

52 314; 503 060; 83 760; 176 091.

Mẫu: 52 314 = 50 000 + 2 000 + 300 + 10 + 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số,biết số đó gồm:

a, 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b, 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị;

c, 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d, 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Lớp nghìn của số 832 573 gồm các chữ số: 8,3,2

a, Lớp nghìn của số 603 786 gồm các chữ số:...;...;...

b, Lớp đơn vị của số 603 7865 gồm các chữ số:...;...;...

c, Lớp đơn vị của số 532 004 gồm các chữ số:...;...;...

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021