Giải bài tập 1 trang 158 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10 0001 : 50001 : 20 000
Độ dài thật5km25m2m
Độ dài trên bản đồ....cm....mm....dm

Bài làm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 10 0001 : 50001 : 20 000
Độ dài thật5km25m2km
Độ dài trên bản đồ50cm5mm1dm

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021