Giải bài tập 1 trang 159 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 160 - sgk toán lớp 4

Vẽ theo mẫu:

Đọc sốViết sốSố gồm có
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám24 3082 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư
1 237 005
8 triệu, 4 nghìn, 9 chục

Bài làm:

Đọc sốViết sốSố gồm có
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám24 3082 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư160 2741 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 đơn vị
Hai triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm1 237 0051 triệu, 2 trăm nghìn, ba chục nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị
Tám triệu không trăm linh tư nghìn không trăm linh chín8 004 0908 triệu, 4 nghìn, 9 chục

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021