Giải toán 4 bài: Ôn tập về các phép tính với phân số trang 167 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về các phép tính với phân số trang 167 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Tính:

$\frac{6}{7} - \frac{2}{7}$ $\frac{6}{7} - \frac{4}{7}$ $\frac{4}{7} + \frac{2}{7}$

$\frac{9}{12} - \frac{1}{3}$ $\frac{9}{12} - \frac{5}{12}$ $\frac{5}{12} + \frac{1}{3}$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Tính:

a) $\frac{31}{35} - \frac{2}{7}$ $\frac{31}{35} - \frac{3}{5}$ $\frac{3}{5} + \frac{2}{7}$

b) $\frac{11}{12} - \frac{3}{4}$ $\frac{11}{12} - \frac{1}{6}$ $\frac{1}{6} + \frac{3}{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Tìm :

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 168 - sgk toán lớp 4

Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ):

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 168 - sgk toán lớp 4

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được m, con sên thứ hai trong $\frac{1}{4}$ giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021