Giải bài tập 1 trang 167 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Tính:

$\frac{6}{7} - \frac{2}{7}$ $\frac{6}{7} - \frac{4}{7}$ $\frac{4}{7} + \frac{2}{7}$

$\frac{9}{12} - \frac{1}{3}$ $\frac{9}{12} - \frac{5}{12}$ $\frac{5}{12} + \frac{1}{3}$

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021