Giải bài tập 5 trang 164 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Một hộp bánh giá 24000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài giải:

Mẹ mua hết số tiền là:

(24000 x 2) + (9800 x 6) = 106800 (đồng)

Số tiền lúc ban đầu của mẹ sau khi thanh toán là:

106800 + 93200 = 110000 (đồng)

Đáp số: 110000 (đồng)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021