Giải câu 2 bài Phép cộng phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 127

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 127 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

a) b) \(\frac{4}{25}+\frac{3}{5}\)

c) d) \(\frac{5}{64}+\frac{7}{8}\)

Bài làm:

a) Ta thấy 12 : 4 = 3, nên ta giữ nguyên và nhân của tử và mẫu của với 3:

b) Ta thấy 25 : 5 = 5 nên ta nhân cả tử và mẫu của với 5 ; giữ nguyên $\frac{4}{25}$

c) Ta thấy 81 : 27 = 3 nên ta nhân cả tử và mẫu của với 3 ; giữ nguyên $\frac{26}{81}$

d)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021