Giải câu 3 bài Luyên tập Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 7 sgk Toán 4

Giải câu 3 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

Bài làm:

Các con thay c =7; c = 6; c = 0 vào biểu thức bên cạnh để tính.

Dưới đây là kết quả:

Giải câu 3 bài Luyên tập - Biểu thức có chứa 1 chữ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021