Giải câu 1 bài Luyện tập (tiếp) sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 128 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

Ta có thể viết gọn như sau:

a) b) \(\frac{3}{4}+5\) c) \(\frac{12}{21}+2\)

Bài làm:

a)

Viết gọn :

b)

Viết gọn:

c)

Viết gọn:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021