Giải câu 2 Bài Dãy số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - SGK Toán 4:

Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Giải câu 2 Bài Dãy số tự nhiên

Bài làm:

Số liền trước của một số là số kém số đó một đơn vị

Số tự nhiên liền trước của số 12 là số 11;

Số tự nhiên liền trước của số 100 là số 99;

Số tự nhiên liền trước của số 1 000 là số 999;

Số tự nhiên liền trước của số 1 002 là số 1 001;

Số tự nhiên liền trước của số 10 000 là số 9 999.

Từ kết quả trên các con điền vào ô trống nhé!

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021