Giải bài Thực hành vẽ hình vuông

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Thực hành vẽ hình vuông. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông.

Giả sử, ta cần vẽ hình vuông ABCD có cạnh là 3 cm.

Các bước vẽ hình vuông:

  • B1: Vẽ đoạn thẳng CD = 3 cm.
  • B2: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại C. Trên đường thẳng vừa vẽ, lấy điểm B sao cho BC = 3 cm.
  • B3: Vẽ đường thẳng vuông góc với CD tại D. Trên đường thẳng vừa vẽ, lấy điểm A sao cho AD = 3 cm.
  • B4: Nối A với B ta được hình vuông ABCD.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 55 - SGK Toán 4:

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4 cm.

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 55 - SGK Toán 4:

Vẽ theo mẫu:

Giải câu 2 Bài Thực hành vẽ hình vuôngGiải câu 2 Bài Thực hành vẽ hình vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 55 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không;

b) Có bằng nhau hay không.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021