Giải bài tập 3 trang 151 luyện tập sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây, biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau.

Bài làm:

Bài giải:

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là:

35 - 33 = 2 (học sinh)

Số cây mỗi học sinh trồng là:

10 : 2 = 5 (cây)

Số cây lớp 4A trồng là:

5 x 35 = 175 (cây)

Số cây lớp 4B trồng là:

175 - 10 = 165 (cây)

Đáp số: 4A 175 cây

4B 165 cây

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021