Giải câu 5 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh m.

Bài làm:

Chu vi hình vuông = cạnh x 4

Chu vi hình vuông có cạnh m là:

x 4= $\frac{5 \times 4}{7}$ = $\frac{20}{7}$ (m)

Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

Diện tích hình vuông có cạnh m là:

x = $\frac{5 \times 5}{7 \times 7}$ = $\frac{25}{49}$ (m2)

Đáp số: m và $\frac{25}{49}$m2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021