Giải câu 4 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 138 sgk toán lớp 4

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

Bài làm:

Chiều rộng bằng chiều dài, mà chiều dài 60m. Nên chiều rộng có độ dài là của số 60.

  • Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

60 x = $\frac{3 \times 60}{5}$ = $\frac{3 \times 5 \times 12}{5}$ = 3 x 12 = 36 (m)

Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 36m.

Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

  • Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 + 36) x 2 = 96 x 2 = 192 (m)

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

  • Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

60 x 36 = 2160 (m2)

Đáp số: 192m, 2160m2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021