Giải câu 1 Bài Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 13 - sgk toán 4:

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Bài làm:

1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu; 10 triệu.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021