Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính rồi so sánh kết quả: x 3 và + +

Bài làm:

Ta có:

x 3 = $\frac{2 \times 3}{5}$ = $\frac{6}{5}$

+ + = $\frac{2 + 2 + 2}{5}$ = $\frac{6}{5}$ (cùng mẫu là 5, ta cộng các tử với nhau).

Ta thấy : x 3 = + + = $\frac{6}{5}$

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021