Giải bài tập 3 trang 151 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó bằng . Tìm hai số đó?

Bài làm:

Bài giải:

Số bé nhất có 3 chữ số là 100. Vậy số thứ nhất hơn số thứ hai là 100

Ta có hiệu các phần bằng nhau là:

9 - 5 = 4 (phần)

Số thứ nhất là : 100 : 4 x 9 = 225

Số thứ hai là : 225 - 100 = 125

Đáp số: Số thứ nhất: 225

Số thứ hai: 125

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021