Giải bài 2 bài luyện tập chung trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số7212045
Tỉ số hai số
Số bé
Số lớn

Bài làm:

Tổng hai số7212045
Tỉ số của hai số
Số bé121518
Số lớn6010527

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021