Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 6 Đánh giá

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu gồm ma trận kèm theo đáp án để các em so sánh đánh giá kết quả, bài ôn lại các dạng bài tập trọng tâm để các em nâng cao kỹ năng giải đề. Dưới đây là nội dung chi tiết đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán, các em tham khảo nhé.

1. Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 năm 2022

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu với hình ở trên:

Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 năm 2022

Câu 2: Rút gọn phân số \frac{21}{42} ta được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn nhất trong các phân số \frac{1}{2};\frac{2}{5};\frac{7}{10};\frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong các phân số \frac{3}{2};\frac{4}{3};\frac{5}{6};\frac{7}{4} những phân số lớn hơn 1 là:

A. \frac{3}{2};\frac{4}{3};\frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3};\frac{5}{6};\frac{7}{4}
C. \frac{5}{6};\frac{7}{4};\frac{3}{2}
D. \frac{3}{2};\frac{4}{3};\frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có độ dài đáy 18cm; chiều cao 13cm. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự luận:

Câu 7: Tính:

a) \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

b) \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết dưới dạng phân số tối giản)

a) x:\frac{1}{2}=4

b) x\times\frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải bài toán sau: Lớp 4A có 35 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có \frac{2}{7} số học sinh đạt điểm 10; có \frac{4}{7} số học sinh đạt điểm 9; còn lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm che của hai cửa sổ. Em hãy viết phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng ghi 1 điểm, câu có nhiều ý chia theo các ý)

Câu 1.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230m2 S

II. Phần tự luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

a)\times:\frac{1}{2}=4

x = 4\times\frac{1}{2}

x = 2

b)x\times\frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = 20 (học sinh)

Số học sinh lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Câu 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Phép tính và tính tổng số phần đã kéo rèm của cả hai cửa sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

2. Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình nào có \frac{2}{3}số ô vuông đã tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2

Bài 2: Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

85 dm 2 = ............ cm 2

1 tạ 25 kg =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có bốn cạnh bằng nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

C. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông.

Bài 6: Rút gọn phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=........................................

\frac{28}{36}=....................................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3}\times\frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}:\frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}-\frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học có 3/ 5 học sinh, trong đó số học sinh được xếp loại khá. Tìm số học sinh xếp loại khá của lớp đó. (1,5 điểm)

Tài liệu còn khá dài, quý thầy cô và quý phụ huynh tải tài liệu về để xem trọn nội dung.

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, rèn luyện thêm tại nhà, từ đó củng cố kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng giải đề, đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm đề thi Toán giữa kì 2 lớp 4