Giải bài Giới thiệu tỉ số sgk Toán 4 trang 146

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giới thiệu tỉ số trang 146 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Tỉ số của a và b là a: b hay (b khác 0)

Ví dụ:

Số thứ nhất

Số thứ hai

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

5

7

5 : 7 hay

3

6

3 : 6 hay

a

b(khác 0)

a : b hay

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 sgk toán lớp 4

Viết tỉ số của a và b biết:

a) a= 2; b = 3

b) a = 7; b= 4

c) a = 6; b = 2

d) a = 4; b = 10

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 147 sgk toán lớp 4

Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh.

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 147 sgk toán lớp 4

Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 147 sgk toán lớp 4

Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021