Ôn tập các số đến 100 000 Giải bài tập Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

Giải Toán lớp 4 trang 3 - Ôn tập các số đến 100 000 được giáo viên KhoaHoc giải đáp bám sát chương trình học và tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4.

Giải Toán lớp 4 trang 3 Câu 1

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;...;...; 41 000;...

Giải bài tập 1 - Ôn tập các số đến 100 000

Đáp án 

a, Giải bài tập 1 - Ôn tập các số đến 100 000

b) 36 000; 37 000; 38 000; 39 000; 40 00; 41 000; 42 000

Giải Toán lớp 4 trang 3 Câu 2

Viết theo mẫu:

Giải câu 2 bài Ôn tập số đến 100 000

Đáp án:

Viết sốChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
42 57142571Bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt
63 85063850Sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi
91 90791907Chín mươi mốt nghìn chín trăm linh bảy
16 21216212Mười sáu nghìn hai trăm mười hai
8 1058105Tám nghìn một trăm linh năm
70 00870008Bảy mươi nghìn không trăm linh tám

Giải Toán lớp 4 trang 3 Câu 3

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu: 9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Đáp án:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

3082 = 3000 + 80 + 2

7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1= 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 4

Tính chu vi các hình sau:

Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000

Đáp án:

Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 × 4 = 20 (cm)

Giải Toán 4 - Ôn tập các số đến 100 000 nhằm ôn lại các số đếm từ 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cũng như học tốt môn Toán lớp 4.

  • 68 lượt xem
Chủ đề liên quan