Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 137 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) \(\frac{1}{5}: \frac{1}{3}\) ; c) \(1:\frac{2}{3}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính (theo mẫu)

Mẫu: = \(\frac{2}{3}:\frac{2}{1}= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}= \frac{3}{8}\)

Ta có thể viết gọn như sau: = \(\frac{3}{4\times 2}\) = \(\frac{3}{8}\)

a) b) \(\frac{1}{2} : 5\) c) \(\frac{2}{3} : 4\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 138 sgk toán lớp 4

Tính:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 138 sgk toán lớp 4

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021