Giải câu 1 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 4 - SGK Toán 4

Tính nhẩm:

7000 + 200016000 : 2
9000 - 30008000 x 3
8000 : 211000 x 3
3000 x 249000 : 7

Bài làm:

7000 + 2000 = 900016000 : 2 = 8000
9000 - 3000 = 60008000 x 3 = 24 000
8000 : 2 = 400011000 x 3 = 33 000
3000 x 2 = 600049000 : 7 = 7 000

Mẹo nhỏ khi làm bài tập này

Các con chỉ cần chú ý các con số khác 0 để làm phép tính

  • Với phép cộng, trừ ví dụ: 7000 + 2000 thì các con chỉ cần lấy 7 + 2 = 9. Sau đó thêm 3 con số 0 sau số 9 sẽ ra kết quả 7000 + 2000 = 9000
  • Với phép nhân, chia. Ví dụ: 8000 : 2 thì các con lấy 8 : 2 = 4. Sau đó thêm 3 số 0 sau số 4. Ta được 8000 : 2 = 4 000
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021