Giải bài tính chất kết hợp của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài học về "tính chất kết hợp của phép nhân". Liệu nó được kết hợp như thế nào và phát biểu ra sao. Chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Lý thuyết

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

Ta có: (2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24

2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

=> Vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

* Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 61- sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) 4 x 5 x 3 b) 5 x 2 x 7

3 x 5 x 6 3 x 4 x 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 - sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2 b) 2 x 26 x 5

5 x 2 x 34 5 x 9 x 3 x 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 61 - sgk toán lớp 4

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021