Giải bài tập 1 luyện tập chung trang 176 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

Số bé

Số lớn

Bài làm:

Bài 1:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

Số bé

13

68

81

Số lớn

78

102

135

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021