Giải bài tập 1 trang 155 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 155 - sgk toán lớp 4

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

1000dm, 1000cm, 1000mm

Bài làm:

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 thì ta có:

  • 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm
  • 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm
  • 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021