Giải câu 4 Bài Hàng và lớp

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 12 - SGK toán 4:

Viết số,biết số đó gồm:

a, 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị;

b, 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị;

c, 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị;

d, 8 chục nghìn và 2 đơn vị.

Bài làm:

a) 5 trăm nghìn, 7 trăm, 3 chục và 5 đơn vị được viết là: 500735

b) 3 trăm nghìn, 4 trăm và 2 đơn vị được viết là: 300402;

c) 2 trăm nghìn, 4 nghìn và 6 đơn vị được viết là: 204060;

d) 8 chục nghìn và 2 đơn vị được viết là: 80002.

Để học tốt: Các con đọc kĩ đề bài sau đó đọc lại phần lí thuyết về số có sáu chữ số để làm tốt bài tập này nhé

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021