Ôn tập các số đếm đến 100 000 (tiếp) Giải bài tập Toán lớp 4

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo đáp án chi tiết cho các câu hỏi trong bài Giải Toán lớp 4 trang 4 - Ôn tập các số đến 100 000 được giáo viên chúng tôi đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Toán lớp 4.

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 1

Tính nhẩm:

7000 + 200016000 : 2
9000 - 30008000 x 3
8000 : 211000 x 3
3000 x 249000 : 7

Đáp án:

7000 + 2000 = 9000

16000 : 2 = 8000

9000 – 3000 = 6000

8000 × 3 = 24 000

8000 : 2 = 4000

11000 × 3 = 33000

3000 × 2 = 6000

49000 : 7 = 7000

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 4637 + 8245 b) 5916 + 2358

7035 - 2316 6471 - 518

325 x 3 4162 x 4

25968 : 3 18418 : 4

Đáp án:

Giải Toán lớp 4 trang 1

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 3

Giải câu 3 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

4327....3742

28 676...28 676

5870...5890

97 321... 97 400

65 300..9530

100 000...99 999

Đáp án:

4327 > 3742

28676 = 28676

5870 < 5890

97321 < 97400

65300 > 9530

100 000 > 99 999

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 4

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Đáp án:

a) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) Các số đã cho được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Giải Toán lớp 4 trang 4 Câu 5

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Đáp án:

a) Bác Lan mua bát hết số tiền là:

2500 × 5 = 12 500 (đồng)

Bác Lan mua đường hết số tiền là:

6400 × 2 = 12 800 (đồng)

Bác Lan mua thịt hết số tiền là:

35 000 × 2 = 70 000 (đồng)

b) Bác Lan mua tất cả hết số tiền là:

12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng)

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là:

100 000 – 95 300 = 4700 (đồng)

Giải Toán 4 - Ôn tập các số đến 100 000 nhằm ôn lại các số đếm từ 0 đến 100 000 và các phép cộng, trừ trong phạm vi một trăm nghìn. Các bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4, nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cũng như học tốt môn Toán lớp 4.

 

  • 53 lượt xem
Chủ đề liên quan