Giải bài Luyện tập chung Toán 3 trang 35

  • 1 Đánh giá

Trong bài học này, các con sẽ luyện tập các kiến thức học từ đầu chương đến bây giờ. Chúc các con học tập tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 35 - SGK Toán 4:

a) Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917

b) Viết số tự nhiên liền trước của số 2 835 917

c) Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:

82 360 945; 7 283 096; 1 547 238;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 35 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 2 Bài Luyện tập chung

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 35 - SGK Toán 4:

Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải câu 3 Bài Luyện tập chung

a) Khối lớp Ba có...lớp. Đó là các lớp.................................

b) Lớp 3A có....học sinh giỏi toán. Lớp 3B có...học sinh giỏi toán. Lớp 3C có.......học sinh giỏi toán.

c) Trong khối lớp Ba: Lớp....có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp....có ít học sinh giỏi toán nhất.

d) Trung bình mỗi lớp Ba có....học sinh giỏi toán.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 36 - SGK Toán 4:

Trả lời các câu hỏi :

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 36 - SGK Toán 4:

Tìm số tròn trăm x, biết: 540 < x < 870.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan