Giải câu 2 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 2 Bài Luyện tập chung

Bài làm:

a) Số cần điền vào ô trống là: 9;

b) Số cần điền vào ô trống là: 0

c) Số cần điền vào ô trống là: 0

Giải thích: Vì 5 tấn 175 kg = 5 175 kg.

d) Số cần điền vào ô trống là: 2

Giải thích: Vì 2750 kg = 2 tấn 750 kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021