Giải bài tập 1 ôn tập về biểu đồ trang 164 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ HÌNH BỐN TỔ ĐÃ CẮT ĐƯỢC

a) Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình chữ nhật ?

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

Bài làm:

Dựa vào bảng trên ta thấy:

a) Cả bốn tổ đã cắt được tất cả 16 hình, trong đó có:

  • 4 hình tam giác
  • 7 hình vuông
  • 5 hình chữ nhật

b) Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 một hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 một hình chữ nhật

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021