Giải toán 4 bài: Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp) trang 163 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên (tiếp) trang 163 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13 b) 7368 : 24

428 x 125 13498 : 32

3167 x 204 285120 : 216

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Tìm :

a) 40 x = 1400

b) : 13 = 205

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = ... x a

(a x b) x c = a x (b x ...)

a x 1 = ... x a = ...

a x (b + c ) = a x b + a x ...

.... : a = 1 (a khác 0)

.... : a = 0 (a khác 0)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Điền dấu < => thích hợp vào chỗ chấm:

13500...135 x 100 257 ...8762 x 0

26 x 11 ...280 320 : (16 x 2) ...320 : 16 : 2

1600 : 10...1006 15x 8 x 37...37 x 15 x 8

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021