Giải bài tập 4 trang 151 luyện tập (tiếp) sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau đây:

Bài làm:

Nêu bài toán:

Trong vườn có số cây cam bằng số cây dứa, biết số cây dừa nhiều hơn số cây cam là 170 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Bao nhiêu cây dứa.

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu các phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Số cây cam là: 170 : 5 x 1 = 34 (cây)

Số cây dứa là: 170 + 34 = 204 (Cây)

Đáp số: Cam 34 cây

Dứa 204 cây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021