Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 145

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 144 sgk toán lớp 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Trong các hình bên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành D. Hình thoi

Bài làm:

Hình vuông có cạnh 5cm.

  • Diện tích hình vuông là: 5 x 4 = 20 (cm2 )

Hình chữ nhật có chiều dài là 6cm, chiều rộng là 4cm.

  • Diện tích hình chữ nhật là: 6 x 4 = 24 (cm2)

Hình bình hành có chiều cao là 4cm, đáy 5cm.

  • Diện tích hình bình hành là: 4 x 5 = 20 (cm2)

Hình thoi có đường chéo là 4cm và 6cm

  • Diện tích hình thoi là :

= $\frac{24}{2}$ = 12 (cm2)

Ta thấy hình vuông có diện tích lớn nhất là 24cm2

Khoanh vào chữ A : Hình vuông

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021