Giải bài tập 1 trang 152 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 152 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai sốTỉ số của hai sốSố béSố lớn
15
36

Bài làm:

Hiệu hai sốTỉ số của hai sốSố béSố lớn
153045
361248

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021