Giải câu 2 Bài Luyện tập Toán lớp 4 trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 - SGK Toán 4:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào cuối mỗi câu sau:

- AH là đường cao của hình tam giác ABC (.....)

- AB là đường cao của hình tam giác ABC (....)

Giải câu 2 Bài Luyện tập - Toán lớp 4 trang 55

Bài làm:

- AH là đường cao của hình tam giác ABC (S).

- AB là đường cao của hình tam giác ABC (Đ).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021