Giải bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ học cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Hi vọng, KhoaHoc sẽ giúp các con nắm chắc kiến thức hơn nữa

A. Lý thuyết

Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Cứ mười đơn vị ở một hàng lại hợp thành một đơn vị ở hàng liền tiếp nó.

Với mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể viết được mọi số tự nhiên.

Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 20 - SGK Toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải câu 1 Bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 20 - SGK Toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 20 - SGK Toán 4:

Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

Số45575615 8245 842 769
Giá trị của chữ số 55

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan