Giải bài Phép cộng

  • 1 Đánh giá

Bài học tiếp theo, các con chuyển sang chương II, mở đầu chương này là bài Phép cộng và phép trừ. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để nắm vững kiến thức.

A. Lý thuyết

Cách thực hiện phép cộng:

  • B1: Đặt phép tính.
  • B2: Thực hiện cộng theo quy tắc: Cộng lần lượt từ phải qua trái

Chú ý:

Đối với phép cộng có nhớ: các con cộng theo các hàng bé trước, thừa bao nhiêu nhớ sang hàng lớn hơn liền kề.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 39 - SGK Toán 4:

Đặt rồi tính:

a) 4628 + 2305

5247 + 2741

b) 2968 + 6524

3917 + 5267

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 39 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 4685 + 2347 b) 186 954 + 247 436

6094 + 8566 514 625 + 82 398

57 696 + 814 793 575 + 6 425

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 39 - SGK Toán 4:

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 39 - SGK Toán 4:

a) x - 363 = 975 ; b) 207 + x = 815

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan