Giải bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Phép chia 41535 : 195 được thực hiện như thế nào, có giống các phép chia chúng ta đã làm quen hay không ? KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Phép chia 41535 : 195 = ? được thực hiện như thế nào ?

Giải bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

 • 415 chia 195 được 2, viết 2;
  • 2 nhân 5 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  • 2 nhân 9 bằng 18; thêm 1 bằng 19, 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2;
  • 2 nhân 1 bằng 2; thêm 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.
 • Hạ 3, được 253; 253 chia 195 được 1, viết 1;
  • 1 nhân 5 bằng 5; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1;
  • 1 nhân 9 bằng 9; thêm 1 bằng 10, 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;
  • 1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0
 • Hạ 5, được 585; 585 chia 195 được 3, viết 3;
  • 3 nhân 5 bằng 15; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;
  • 3 nhân 9 bằng 27. thêm 1 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;
  • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0

Vậy 41535 : 15 = 213

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính :

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) x × 405 = 86265

b) 8658 : x = 293

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 88 sgk toán lớp 4

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan