Giải bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 90 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập về lý thuyết cũng như các dạng bài tập của phép chia. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 90 sgk toán lớp 4

Tính:

a) 39 870 : 123

b) 25 863 : 251

c) 30 395 : 217

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 90 sgk toán lớp 4

Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 90 sgk toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây nói về số SGK của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Chủ đề liên quan