Giải bài : Phân số

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã làm quen rất nhiều với số tự nhiên, vậy phân số là gì ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Phân số

Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu vào 5 phần.

Ta nói : Đã tô màu vào năm phần sáu hình tròn.

  • Ta viết: , đọc là năm phần sáu.
  • Ta gọi: phân số.
  • Phân số tử số là 5, mẫu số là 6.

Mẫu số là số tự nhiên viết dưới dạng gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.

Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Tử số cho biết 5 phần bằng nhau đã được tô màu.

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 107 sgk toán lớp 4

a) Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Giải bài : Phân số

b) Trong mỗi phân số trên, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 107 sgk toán lớp 4

Viết theo mẫu

Phân số

Tử số

Mẫu số

6

11

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021