Giải bài tập 2 trang 180 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 180 - sgk toán lớp 4: Tính

a) ;

b)

Bài làm:

Bài 2:

a)

b)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021