Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 54 - SGK Toán 4:

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E.

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA có góc vuông hay không?

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Bài làm:

a)

Giải câu 3 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

b) Dùng ê ke kiểm tra và thấy góc đỉnh E là góc vuông.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021