Giải câu 3 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 17 - SGK Toán 4:

Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

a) Trong các nước đó:

- Nước nào có dân số nhiều nhất?

- Nước nào có dân số ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.

Giải câu 3 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

Bài làm:

a,

Nước có dân số nhiều nhất: Ấn Độ

Nước có dân số ít nhất: Lào.

b,

Các con so sánh số dân của các nước rồi sau đó viết tên các nước có dân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Liên Bang Nga, Hoa Kì, Ấn Độ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021