Giải bài tập 1 trang 179 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 179 - sgk toán lớp 4

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3

B. 300

C. 3000

D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208

B. 7038

C. 6928

D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A.

B.

C.

D.

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của là:

A. 1 B. 4 C. 9 D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80 B. 50 C. 40 D. 20

Bài làm:

Bài 1:

a) C ( Vì 3 đứng ở vị trí hàng nghìn)

b) B

c) D ( Có tổng cộng 9 ô vuông, có 4 ô vuông tô xanh nên phân số chỉ phần đã tô màu của hình là

d) A ( )

e) A

( 4kg= 4000g; Vì một quả táo cân nặng 50g thì cần số quả táo như thế để cân được 4kg là: 4000:50=80 )

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021