Giải bài tập 4 trang 168 sgk toán 42

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 168 - sgk toán lớp 4

Diện tích của vườn hoa nhà trường được sử dụng như sau:

diện tích vườn hoa dùng để trồng các loại hoa, diện tích vườn hoa để làm đường đi, diện tích phần còn lại của vườn hoa để xây bể nước (như hình vẽ):

a) Hỏi diện tích để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là bao nhiêu mét vuông ?

Bài làm:

Bài giải:

a) Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là:

+ $\frac{1}{5}$ = $\frac{19}{20}$ (vườn hoa)

Số phần diện tích để xây bể nước là:

1 - = $\frac{1}{20}$ (vườn hoa)

b) Diện tích vườn hoa là: 20 x 15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bể nước là: 300 x = 15 (m2)

Đáp số: a) vườn hoa

b) 15 m2

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021