Giải câu 2 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 22 - SGK Toán 4:

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Bài làm:

a) Các số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Vậy có 10 số có một chữ số.

b) Các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; 13; ...; 97; 98; 99.

Vậy có 90 số có hai chữ số.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021