Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 134

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 134 sgk toán lớp 4

May một chiếc túi hết m vải. Hỏi may 3 chiếc túi như thế hết mấy mét vải ?

Bài làm:

Một chiếc túi hết m vải. May 3 chiếc túi thì số mét vải phải gấp 3 lần.

May 3 chiếc túi như thế hết số mét vải là:

3 x = $\frac{3 \times 2}{3}$ = $\frac{6}{3}$ = 2 (m)

Đáp số: m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021