Giải câu 1 Bài Luyện tập So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 22 - SGK Toán 4:

a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Bài làm:

a)

Số bé nhất có một chữ số là: 0

Số bé nhất có hai chữ số là: 10

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

b)

Số lớn nhất có một chữ số là: 9;

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99;

Số lớn nhất có ba chữ số là: 999.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021